Arvsskatt för vem ?

Allmänt om Arvsrätt

Arvsklasser

Skattetabell

Skattefri del av arv

Räkna ut din arvsskatt

Kapitalförsäkringar

Pensionsförsäkringar

Personuppgiftslagen

AnalysInvest
Arvsklasser Utskriftsvänlig version
 

Nu är det klart,

från 17 december 2004 slopas arvsskatten

Det finns tre olika arvsklasser som är  beroende på mottagarnas släktskap med den avlidne.

Klass 1:

Efterlevande make/maka/registrerad partner/sambo, barn, barnbarn och andra avkomlingar, make / maka / registrerad partner / sambo till barn, efterlevande make / maka / sambo till avlidet barn

Klass 2:

Arvinge som inte tillhör klass 1 eller 3

Klass 3:

Vissa juridiska personer - kyrkan, kommuner, landstingskommuner och vissa så kallade allmännyttiga juridiska personer.

 

Visa skattetabell


Design och produktion av Persson Technologies