Arvsskatt för vem ?

Allmänt om Arvsrätt

Arvsklasser

Skattetabell

Skattefri del av arv

Räkna ut din arvsskatt

Kapitalförsäkringar

Pensionsförsäkringar

Personuppgiftslagen

AnalysInvest
Kapitalförsäkringar Utskriftsvänlig version
 

 

En kapitalförsäkring är en livförsäkring kopplad till ett sparande. Till skillnad från

premien för pensionsförsäkringar är premien som inbetalas till en kapitalförsäkring

inte avdragsgill i deklarationen. Belopp som betalas ut från kapitalförsäkringen är å

andra sidan befriade från inkomstskatt, samt arvs - gåvoskatt.

 

Fördelar

Ingen kapitalvinst.


Ingen inkomstskatt vid uttag.


Fondbyten inom fondförsäkringen behöver ej deklareras.


Mycket stort utbud av placeringsmöjligheter.


Ingen Arv eller gåvoskatt.


Nackdelar

Premien är inte avdragsgill i deklarationen.


Kapitalförluster och kapitalvinster i försäkringen går ej att kvitta mot förluster

och vinster utanför försäkringen.


Värdet av försäkringen är förmögenhetsskattepliktigt till 100%.


Vid en avkastning som statslåneräntan eller lägre, kan avkastningsskatten och

avgifter göra att försäkringen minskar i värde.


Design och produktion av Persson Technologies